Explenatórius és közösségépítő újságírás

Általános Szerződési Feltételek

1. Preambulum

1.1. Jelen ÁSZF a 2. pont szerinti kiadó vállalat és a vele a jelen ÁSZF 3. pontja alatt meghatározott célok valamelyikére irányuló, adott tárgyú jogviszonyba lévő személy (a továbbiakban: Felhasználó) (a továbbiakban együttesen: Felek) közti megállapodás(ok) feltételeit, valamint a jelen ÁSZF 1.4. pontjában meghatározott weboldal felhasználási feltételeit tartalmazza.

1.2. Jelen ÁSZF elfogadásával nem jön létre jogviszony valamennyi, az ÁSZF 3. pontjában szereplő tárgyban. Jogviszony kizárólag egyenként, a 3. pontban meghatározott feltételek szerint, adott célra jöhet létre, az elfogadás módja, valamint a Felek egybehangzó szándéknyilatkozata vagy egymásnak nem ellentmondó magatartása alapján.

1.3. Amennyiben az eladásra szánt termékek kínálata webshop keretein belül valósul meg, a webshop üzemeltetője a jelen ÁSZF 2. pontja szerinti vállalat.

1.4. A kiadó vállalat weboldala, melyen jelen ÁSZF-et közzétette: ……..

1.5. A kiadó vállalat, illetve a weboldal, mint sajtókiadvány célja a nyilvánosság tájékoztatása hírekről vagy más témákról.

2. A Kiadó adatai

3. Az ÁSZF tárgyköre

4. Felek jogai és kötelezettségei

5. Megrendelés és ellentételezés

6. Fizetési feltételek

7. Teljesítési határidő

8. A termékek és szolgáltatások tulajdonságai

9. Panasz- és igénybejelentés

10. Súlyos szerződésszegés

11. Szerződés megszűnése

12. Vis maior