Explenatórius és közösségépítő újságírás

Bővül az adatszolgáltatási kötelezettség: január 30-ig egyebekről is tájékoztatni kell majd a NAIH-t

ankor | 2023.12.22. | Belföld

Közleményt adott ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a január 31-ig esedékes, elutasított közérdekű adatigénylésekről szóló tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatban.  

Az Országgyűlés 2023. december 13-i ülésnapján elfogadta a nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról szóló törvényt, amelynek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.) érintő módosításai 2024. január 1. napján lépnek hatályba.

A módosítás értelmében – egyebek mellett – az Infotv. egy új VI/B. Fejezettel egészül ki, amely a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatóságának és azok megismerhetőségére vonatkozó követelmények teljesülésének ellenőrzésére irányuló feladat- és hatáskört, valamint ehhez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettséget telepít a NAIH-ra.

A módosítás a következő kategóriákba tartozó szervezetek terjed ki:

  • a közfeladatot ellátó szervek,
  • a helyi önkormányzatok,
  • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok

Az ő esetükben a módosítás egy új, a korábbihoz képest kibővített adatszolgáltatási kötelezettséget vezet be. Ennek a kötelezett szervek minden év január 31-ig kötelesek eleget tenni, és az előző évre vonatkozóan adatot szolgáltatni a következő adatokról (abban az esetben is, ha nem kaptak, vagy nem utasítottak el adatigénylést):

a) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igények teljesítésének és megtagadásának számáról és a megtagadások jellemző indokairól,

b) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges napok átlagos számáról, valamint

c) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi helyének pontos internetes elérhetőségéről.

Tehát az elutasított kérelmek számán és indokain felül a fenti szervek a teljesített kérelmek tekintetében is kötelesek közölni a NAIH-val:

  • átlagosan hány napra volt szükség a kérelmek teljesítéséhez, 
  • mi az elérhetősége a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi helyének pontos

Ez utóbbi feltételezhetően csak akkor lesz releváns, ha a kérelmezőnek mindössze az igényelt és egyébként nyilvános adat elérhetőségét adta meg az adatigénylés címzettje.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerveknek, – ahogyan eddig is – ezt követően is nyilvántartást kell vezetniük az elutasított adatigénylési kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól. E nyilvántartás valamint az iratkezelési nyilvántartás képezi az új adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatbázist.

A közlemény itt érhető el: https://www.naih.hu/hirek/592-koezlemeny-a-naih-informacioszabadsag-ervenyesueleset-erinto-uj-ellenorzesi-feladatairol-es-az-ehhez-kapcsolodo-adatszolgaltatasi-koetelezettsegrol